Välkommen tillbaka 2024!

Ett stort TACK publik och visartiser för en fantastisk festival 22 april 2023!

Detta är Lidköpings Visfestivals hemsida. Varje år, en lördag i april presenterar vi ”Visor vid Vänern”. Allt sker på Röda Kvarn, ett stenkast från Rådhuset- vid Nya stadens torg. Detta tänker vi fortsätta med så länge vi orkar och tycker det är roligt. 

Lidköpings Visfestival låter något av det bästa och mest genuina av viskonsten få ta plats. Spännande nya visartister blandas med mer traditionella trubadurer. Festivalen vill även skapa möten mellan visan och andra konstformer som exempelvis poesi.

Konstnärliga ledare för Lidköpings Visfestival är Niclas Abrahamsson och Jimmy Tingstedt som båda har bred erfarenhet av såväl visor som teater.

Lidköpings Visfestival tackar våra medarrangörer:

Kultur & Fritid

Foto & Layout webbsidan: Ord & Tonverkstan

Layout logotype: Tony Abrahamsson

© 2023 Lidköpings Visfestival

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close