Hem

Välkommen till Lidköpings Visfestivals hemsida. Vi presenterar visor vid Vänern, på Röda Kvarn, ett stenkast från Rådhuset- vid Nya stadens torg. 

Lidköpings Visfestival låter något av det bästa och mest genuina av viskonsten få ta plats. Spännande nya visartister blandas med mer traditionella trubadurer. Festivalen vill även skapa möten mellan visan och andra konstformer som måleri, poesi, skulptur m.m.

Konstnärliga ledare för Lidköpings Visfestival är Niclas Abrahamsson och Jimmy Tingstedt som båda har bred erfarenhet av visor och teater.

Lidköpings Visfestival tackar våra medarrangörer:

Foto & Layout webbsidan: Ord & Tonverkstan

Layout logotype: Tony Abrahamsson

© 2019 Lidköpings Visfestival

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close